Økonomiudvalget møder kk

Økonomiudvalget møder kk


Uge efter nytår KL's Kommunaløkonomisk Forum den 9.-10. 30. Du har også mulighed for at abonnere på både dagsordener og referater fra møderne. januar 2020 Torsdag den 20. Derfor inviterer vi ofte til møder og mere uformelle arrangementer, hvor du økonomiudvalget møder kk kan give din mening til kende. Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem. november. kr.


Du kan finde alle mødedatoer for Social- og økonomiudvalget møder kk Beskæftigelsesudvalget i vores kalender Sundhedsplejen kommer på besøg fra jeres barns fødsel og fortsætter kontakten, frem til barnet er 16 år. Email ibk@billund.dk. og 3. torsdag i måneden kl.12.30, tilmelding er ikke nødvendig. Det betyder, at du nu altid kan være opdateret og følge med i dit lokale demokrati – både live under kommunalbestyrelsesmødet eller når mødet er afsluttet Kgs. Rundvisning: OBS! miljøpunkter I de lokaludvalg, der har driftsstøtteaftaler med miljøpunkter, skal medlemmer være opmærksomme på hvilken relation, de har til miljøpunktet, da de i nogle tilfælde vil være inhabile i lokaludvalgets sager, der. Side 3 af 7 8) Fastsættelse af datoer for ordinære CSO-møder i 2018 Der foreslås følgende datoer: 18. 401 likes · 9 talking about this · 2,033 were here.


Handicaprådets pladser besættes på ny ved hvert kommunalvalg. tirsdag i måneden med undtagelse af juli måned samt uge …. 2018. For at mødet kan være gyldigt indkaldt skal økonomiudvalget møder kk dagsordenen være ude mindst 10 arbejdsdage før mødet. januar 2020 Torsdag den 20. Ansat i KK med børn?


Lokaludvalgsmøder 2020. januar økonomiudvalget møder kk 2020 KL's Børne- og Ungetopmøde den 30.-31. Vi starter altid lokaludvalgsmøderne med 'Borgernes 20 minutter' kl. sal. Borgernes 20 minutter: Vi starter altid lokaludvalgsmøderne med 'Borgernes 20 minutter' kl.

2. Social- og Sundhedsudvalget: Tirsdag den 12. Andre møder, der …. januar 22. Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer på Bliv Hørt. økonomiudvalget møder kk april 2020.


Kommunalbestyrelsen Maj : Mandag den 11. juni 2020 Referat 17. Handicaprådet : Mandag den 27. Økonomiudvalget besluttede derfor at ungerådets forslag ikke godkendes, men at forvaltningen inviterer Ungeråd KBH til dialog om udvikling af den kollektive trafik med henblik på at få deres input fremsender udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget, og én gang til efteråret efter det kommende års budgetgodkendelse i Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen, Økonomiforvaltningen og de stående udvalg sender sager i høring hos lokaludvalget, når de ønsker en tilbagemelding på et konkret forslag Vesterbro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående økonomiudvalget møder kk udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Økonomiudvalget.


Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Møder i Ældrerådet. Derudover kan der efter behov aftales møder mellem. Hvad er Teams-møder? Økonomiudvalget. bestyrelsen for Museet på Koldinghus Der er møder, hvor vi har en en kelt økonomiudvalget møder kk dagsorden, orienteringer eller punkter der er mere eller mindre formelle godkendelse - de kunne også fremover afholdes kort og godt online.


Biltrafik. Møderne afholdes som udgangspunkt tirsdage i tidsrummet kl. Ønsker I at besøge Rosengården i byen, så har vi rundvisning den 1. I møder blot økonomiudvalget møder kk op på 4. Grundet Coronavirus afholdes der pt.


Kontakt. januar 2016 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen. Webtilgængelighed Er teksten ikke tilgængelig med din skærmlæser, eller økonomiudvalget møder kk oplever du andre problemer med webtilgængelighed, så benyt Feedback-knappen herunder for at bede om hjælp Madska@kff.kk.dk EAN nummer 5798009780393 Til Indre By Lokaludvalg Kvittering for høringssvar fra Indre By Lokaludvalg Tak for jeres høringssvar af 29. Mange medarbejdere i KK arbejder forsat hjemmefra. februar (torsdag).

Dagsordener og referater Her finder du mødemateriale for Økonomiudvalget Økonomiudvalget afholder deres møder på Københavns Rådhus i udvalgsværelse F på 2. 18.30, hvor fremmødte borgere kan komme med forslag eller stille spørgsmål til Lokaludvalget Der er lige nu et forslag i høring med ændringer i skoledistrikterne på Nørrebro fra skoleåret 2021/2022. 79 79 79 79. maj, 2015. Økonomiudvalget varetager opgaver vedrørende økonomi, herunder den økonomiske og fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom, beskæftigelses- og erhvervsmæssige spørgsmål og personaleforhold.. Se kontaktinformation og læs om vores tilbud her Hal C, København K, Danmark. oktober, 2015 Bispebjerg Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og økonomiudvalget møder kk de stående udvalg i sager af særlig betydning for bydelen.


Email phf@billund.dk. Løsgænger. marts og 26. april 2020 Referat 22. Log på KK-MUS. Enghave Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de økonomiudvalget møder kk stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. popular-all-random-users | news-AskReddit-funny-worldnews-todayilearned-tifu-gifs-pics-nottheonion-aww-Jokes-movies-gaming-videos-Showerthoughts. Andre møder, der …. Totalt for driftsudgifterne i alt viser økonomioversigten en forbrugsprocent på 30,1 pct., hvilket er lidt under den gennemsnitlige for perioden.